Copyright

nic media GmbH is de exploitant van de online shop www.profiel-cilinder.nl. Het kopiëren of reproduceren van de website of delen van de website is alleen toegestaan voor het doel een bestelling bij nic media GmbH online shop te plaatsen. Elke andere gebruik van de beelden of informatie (inclusief de reproductie, verwijzingen, veranderingen en de publicatie bedoeld voor een ander doel als hierboven vermeld) is verboden tenzij nic media GmbH – onlineshops hier vooraf schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.

Op de website van nic media GmbH - onlineshops worden eigen en/of beeldmateriaal van derden gebruikt. De fotogegevens kunt u in het impressum nalezen.

Merken en handelsmerken
De logo’s, de kopteksten als ook navigatiebalken, grafieken, iconen en beschrijvingen van de diensten zijn merken of handelsmerken van nic media GmbH – online shops. Alle andere merken, welke niet tot nic media GmbH – onlineshops behoren en op deze website verschijnen, zijn van de betreffende eigenaren. Het gebruik hiervan kon niet door nic media GmbH vrij gegeven worden. Voor verwending van deze andere merken, dient u de toestemming van de desbetreffende eigenaar te verkrijgen.